• All
  • Bralci o knjigi OPM
  • Inovativnost
  • Problemi
  • Prodorne družbe
  • So-delovanje
  • Vodenje
  • Zgodovina

Z dizajn razmišljanjem imamo možnost lotiti se le najbolj kompleksnih globalnih problemov, od nepismenosti odraslih do globalnega segrevanja, temveč tudi čisto neposrednih problemov v našem lokalnem okolju. Kako bi razrešili problem čakalnih vrst v vašem zdravstvenem domu?...

S pravimi vprašanji je možno priti do ne-slutenih inovativnih dosežkov in tako povečevati rast celotnih ekonomij. S pomočjo opazovanja in so-oblikovanja so v indijski korporaciji Godrej nakazali pot do inkluzivne rasti. Nizko-cenovni hladilnik je na koncu le pozitivni stranski učinek....

Kako z inovativnostjo do rasti družb, bodisi javnih (vladnih) bodisi socialnih podjetnikov ali večnacionalnih korporacij? Inovativnost, ki je moteča temelji na ne-visoko-tehnoloških zamislih in je še posebej primerna za kompleksnost sodobnega sveta....