Marko Savić

Posts Tagged ‘poslanstvo’

O institutu dŠola Ljutomer / About dŠola

In O institutu on 13/01 at 13:14

dŠola Ljutomer je raziskovalni institut za napredne gospodarske in poslovne modele ter dizajnsko razmišljanje.

Ustanovitelj instituta je Marko Savić, izkušeni menedžer dizajn inovativnosti in višji predavatelj za dizajn management na Fakulteti za dizajn.

Institut je bil v letih med 2014 in 2016 del projekta Evropske komisije Obzorja 2020, ang. European Design Innovation Platform, ki se je preimenoval v, ang. Design for Europe.

:: :: ::

dŠola Ljutomer is a research institute of contemporary economic and business models in connection with design thinking.

Founder of the institute is Marko Savić, experienced design innovation manager, currently working as the Senior Lecturer in Design Management at the Faculty of Design.

Between 2014 until the end of 2016 dŠola was part of the Horizon 2020 Research & Innovation project, that started as the European Design Innovation Platform and later re-branded to Design for Europe.