Najlažje si je Kanvas predstavljati v treh delih: Prvi, osrednji del Kanvasa poslovnih modelov je ponudba vrednosti. Kaj je osrednja vrednost, ki jo ponujamo? Vprašamo se, kaj je problem, ki ga rešujemo? In hkrati, kaj je rešitev, ki jo ponujamo?

Desni del kanvasa, je t.i. intuitivni del. Pravijo, da imajo ženske bolje razvito intuicijo, zato bi naj bile bolj primerne za oblikovanje kupcev (da, oblikovanje kupcev), distribucijskih poti, odnosov s kupci in nenazadnje virov prihodkov.

In tretji, levi del kanvasa je stroškovni ali racionalni del. Katere ključne vire, aktivnosti in partnerje rabimo? In nenazadnje, kakšna je struktura ključnih stroškov?

Devet gradnikov kanvasa poslovnih modelov

Kanvas poslovnih modelov je orodje preizkušeno v najbolj prodornih organizacijah na svetu. Izjemno popularno orodje. Uporablja se v organizacijah ne glede na njihovo velikost. Ne glede na to ali gre za nove organizacije ali stare po letih. Uporabno je tako za analizo in načrtovanje kot souporabo z drugimi orodji kot sta npr. SWOT analiza ali Strategija modrega oceana.

Kanvas poslovnih modelov ima devet gradnikov. Osnovni in centralni je ponudba vrednosti. Vrednost, ki jo ponujate. Vrednost, ki jo ponujate boste najlažje opredelili, če veste kaj je problem, ki ga rešujete? In kaj je rešitev, ki jo ponujate?

To ni edini pristop k ponudbi vrednosti. Zelo verjetno je, da že nekaj ponujate. Kaj je dejanska vrednost vaše ponudbe za vaše kupce? Zelo verjetno je, da se vaša predstava o vaši vrednosti in predstava o tej vrednosti med vašimi kupci razlikuje. Težava nastopi, če je ta razlika v predstavi prevelika.

Segmenti kupcev so naslednji gradnik. Morebiti bodo segmenti kupcev ali drugače že znani kupec tudi začetek oblikovanja vaših poslovnih modelov. V primeru, da veste, kaj je problem vaših kupcev in morebiti celo že imate naročilo, potem je naloga oblikovati ponudbo vrednosti na drugem mestu.

Segmente kupcev danes vnaprej oblikujemo. Podobno kot spletni oblikovalci oblikujejo t.i. persone. Za ugotavljanje kaj je dejanska vrednost vaše ponudbe tudi ne rabite nujno kompleksnih in sofisticiranih raziskav trga. Obstaja o tem zelo poučen in hkrati zabaven primer o mlečnih šejkih (video, 4:13 minut) enega najbolj vplivnih profesorjev s Harvarda, Clayton Christensen-a.

Distribucijske poti opredelijo kako vrednost prenašati do uporabnikov ali vaših kupcev. Eden ključnih delov poslovnega modela. V današnji poplavi vsega postajajo distribucijske poti in poudarki na posamezne poti le še pomembnejši.

Kakšne Odnose s kupci imate je naslednji gradnik poslovnega modela. Se orientirate vedno znova na nove kupce ali hočete predvsem zadržati obstoječe? Imate osebne ali avtomatizirane odnose s kupci? Imate dolgoročne ali transakcijske (torej enkratne) odnose s kupci? Samo namig. Ekstremi ne obstajajo v tem primeru. Vedno ste nekje vmes.

Viri prihodkov. Ja, tudi vire prihodkov se danes vnaprej oblikuje. Dizajnira.

Kanvas poslovnih modelov (video v angleščini, 2:20 minut

Na levi strani Kanvasa poslovnih modelov imate potem Ključne vire in Ključne aktivnosti. Tako aktivnosti kot viri morajo biti predvsem podpora desni strani Kanvasa. Omogočati morajo doseganje in razširjanje ponudbe vrednosti, distribucijskih poti, odnosov s kupci in virov prihodkov.

Ključni parterji so viri zunaj vaše organizacije. Najprej morate identificirati kdo so vaši ključni partnerji? Katere ključni vire pridobivate od ključnih partnerjev? In katere ključne aktivnosti zagotavljajo ključni partnerji? Možnosti sodelovanja s ključnimi partnerji znotraj poslovnih modelov je mnogo, včasih je ključno pomagati tem partnerjem za preboj lastnega poslovnega modela, inovacije ali storitve.

In nenazadnje. Ključni stroški. Kateri so najdražji stroški lastni poslovnemu modelu Kanvasa? Kateri ključni viri so najdražji? In katere ključne aktivnosti so najdražje?

Za oblikovanje na Kanvasu poslovnih modelov rabite interdisciplinarno sodelovanje med vašimi sodelavci in drugimi deležniki vaše organizacije.

Sam Kanvas je prosto dostopen tudi na Wikipediji.