Hočemo premakniti idejo od namena do akcije in od akcije do učinka? Središče so-delovanja v inovativnosti ponuja izkušnjo navdihujočega prostora, smiselnih vsebin in živahne skupnosti....

Posamezniki kreativnega razreda, ekonomija in kreativne industrije ter prostori kot kreativna mesta tvorijo kreativni ekosistem....

Kako vzpostavljati so-delovanje med dizajnom in menedžmentom je vprašanje za vse organizacije, ki želijo ustvarjati vrednost z inovativnostjo, kreativnostjo in dizajnom. Razlike niso nepremostljive in jih je možno presegati s kognitivnim pristopom....

Ali se je predvidevanje kakšni bodo dizajn profesionalci prihodnosti izkazalo kot resnično? Ali je to možno v okolju, kjer je dizajn klasificiran skupaj z aranžiranjem in dekoraterstvom?...

Kateri poslovni modeli imajo agencije za ključne partnerje? Tisti, ki vedo, kateri ključni viri in katere ključne aktivnosti so resnično bistvene za razvoj organizacije. Tiste vire in aktivnosti, ki niso v središču razvoja kompetenc neke organizacije, je smiselno prepustiti zunanjim ključnim partnerjem....

Kanvas poslovnih modelov ima devet gradnikov. Za oblikovanje poslovnih modelov na Kanvasu rabimo interdisciplinarno sodelovanje tako sodelavcev kot tudi drugih deležnikov organizacije. ...