Blog

Vse objave
 • »Knjigo sem prebral in mislim, da je izjemno zanimiva in poučna. Bi jo moral prebrati vsak študent poslovnih ved in vsak, ki se v praksi ukvarja z vodenjem, razvojem, marketingom in znamčenjem.«

 • »Z veseljem sem prebrala knjigo, ki predstavlja nekaj vznemirljivih primerov novih poslovnih modelov, povezanih z inovacijami oblikovanja in oblikovalskim razmišljanjem.«

 • »V poklonu vsem mojstrom, ki jih avtor knjige občuduje, lahko bralec brez težav pride do seznama vseh pomembnih mislecev dizajn razmišljanja. Gre za kompendij ključnih misli različnih obdobij in panog.«

 • »Knjiga Oblikovanje poslovnih modelov na enem mestu povzema zelo zanimive primere dobrih praks, poudarja pomen vodij, opozarja na pomembne dejavnike, ki vplivajo na reševanje problemov.«

 • »Poslovni model gre od ideje do prilagajanja tej. Od intuicije k racionalnosti. Od čutenja k umu. Od zavesti k razumu. Od srca k logiki.«

 • »Menim, da knjiga Oblikovanje poslovnih modelov zelo lepo zaokroži sodobne poslovne teorije in sestavi en tak lep kolaž raznih zanimivih in uporabnih informacij (npr. Strategija Modrega Oceana, vzorci delovanja vodij ipd).«

 • Za izdajo poslovne knjige, ki je postala svetovna uspešnica, je bilo oblikovanih osem prototipov poslovnih modelov. Zlata vreden nasvet. Oblikujmo tudi sami prototipe poslovnih modelov.

 • Se nam zdi, da za uspeh našega novega podviga, projekta ali nove ideje rabimo tako visokoleteče koncepte kot so strateško razmišljanje, vodenje in/ali menedžeriranje? Ne, le izvrsten produkt čimprej na plano spravimo, začinimo z oblikovanjem poslovnih modelov in ščepec sreče in smo na zelo dobri pot

 • Vsi skupaj smo v čolnu vzdržnosti naše družbe. Tim Brown opredeli spremembe, ki se dogajajo na treh ravneh. Prvič na mešanju med produkti in storitvami, drugič v vzponu dizajn razmišljanja in tretjič v prepoznavanju konca ciklov industrijske dobe.

 • Povzetek letnega poročila za blog Oblikovanje novih poslovnih modelov. Za nas so ga pripravili pomočniki statistiki na WodPress.com. Hvala. In srečno vsem nam v 2013.

 • V nepremičninski dejavnosti so agencije uspele uveljaviti izvrsten poslovni model platforme. Taki poslovni modeli so običajno zelo uspešni in trajnostno naravnani. Kje se je zalomilo, da je prišlo do neverjetnega padca celotne nepremičninske dejavnosti?

 • Strategijo inovativnosti neke družbe je možno deliti na tehnološko-, uporabniško- in dizajn-orientirane inovacije. Tehnološko razodetje na preseku tehnoloških in dizajn inovacij je tisto, ki prinaša dolgoročne prednosti in vrednosti gospodarskim družbam.

 • Povečajmo učinkovitost z upoštevanjem treh priporočil. Organiziramo si koledar v dneve znotraj in dneve zunaj. Načrtujmo ključne zadeve en večer prej. In izogibajmo se večopravilnosti z razdelitvijo časa v krajše dele.

 • Če bomo uspeli upoštevati samo eno pravilo, bodo predstavitve idej, poročanje na sestankih in javni nastopi, bistveno uspešnejši. Pravilo pravi: najprej povemo, nato pokažemo.

 • Hočemo premakniti idejo od namena do akcije in od akcije do učinka? Središče so-delovanja v inovativnosti ponuja izkušnjo navdihujočega prostora, smiselnih vsebin in živahne skupnosti.

 • Učinkovita vodje zasleduje tri skupne prakse. Pridobi znanje, ki ga rabi. Spremeni lastno znanje v akcijo. Zagotovi široko odgovornost znotraj družbe.

 • Dizajn inovacije, ki jim nekatere pravijo tudi izkušenjske (»experience«) inovacije. Mirno jih poimenujemo tudi ne-tehnološke inovacije. Nastajajo na presečišču človekovih vrednost, posla in tehnologije.

 • Cikel —Prototip—Spodrsljaj—Lekcija— je najbolj enostavna pot, da preizkusimo neko novo idejo, storitev ali izdelek. Skrivnost uspeha je, kako hitro smo sposobnosti vrteti ta cikel? In s kakšnimi stroški?

 • Dizajn razmišljanje je v družbi znanja najmočnejša konkurenčna prednost družb v 21. stoletju, je prepričan Roger Martin. Velja v splošnem, ne le za gospodarske družbe kot take.

 • Posamezniki kreativnega razreda, ekonomija in kreativne industrije ter prostori kot kreativna mesta tvorijo kreativni ekosistem.

 • Iz zgodovine, npr. razvoja avtomobilske industrije se ve, da so se posamezne dejavnosti uveljavile zaradi boljših poslovnih modelov. Danes je možno poceni prenesti številne dobre prakse iz drugih držav. Hkrati je smiselno oblikovati nove modela razvoja kolesarstva posebej prilagojene kulturi kolesar

 • Kako vzpostavljati so-delovanje med dizajnom in menedžmentom je vprašanje za vse organizacije, ki želijo ustvarjati vrednost z inovativnostjo, kreativnostjo in dizajnom. Razlike niso nepremostljive in jih je možno presegati s kognitivnim pristopom.

 • Delavnice Oblikovanje novih poslovnih modelov smo zasnovali kot pomoč gospodarstvu in javnim organizacijam. V partnerstvu s Centrom urbane kulture Kino Šiška, je letos še zadnja priložnost za udeležbo na delavnici 8.12.2012.

 • Kako narediti organizacije bolj inovativne, je eden ključnih problemov številnih izvršnih direktorjev. Dizajn matrika je orodje dizajn razmišljanja za upravljanje portfelja inovativnosti, ki omogoča organizacijam večjo konkurenčnost.

 • Sodelavce je možno razvrstiti na eni strani med analitične in na drugi strani med intuitivne. In čeprav prvi prevladujejo v organizacijah, drugi oblikujejo nove vrednosti za organizacije. Kako vzpostaviti sodelovanje med obema skrajnima tipoma sodelavcev?

 • Ali moramo v oblikovanju poslovnih modelov na Kanvasu poslovnih modelov razrešiti vse gradnike Kanvasa? Ne, večinoma to ni smiselno. Oblikujmo najnujnejše, preizkusimo prototip poslovnega modela, zadržimo kar deluje, drugo spremenimo.

 • Stop. Misli. Živi. Vsak ima rojstno pravico biti srečen. Živeti srečo. Paradoks se skriva v ravnotežju med strmenjem k sreči in pustiti stvarem, da se zgodijo.

 • Če ste v stiku z ljudmi, osebno ali profesionalno, če želite v akcijo prepričati druge, si skušajte najprej pridobiti pozornost poslušalstva. Tudi taktika trojk vam zna biti pri pridobivanju podpore precej v pomoč.

 • Ali se je predvidevanje kakšni bodo dizajn profesionalci prihodnosti izkazalo kot resnično? Ali je to možno v okolju, kjer je dizajn klasificiran skupaj z aranžiranjem in dekoraterstvom?

 • Kako spremeniti svet? Bomo spremenili najprej sebe ali druge? Če smo že našli ali še iščemo svoj Element, je to dobra podlaga za začetek.

 • Kateri poslovni modeli imajo agencije za ključne partnerje? Tisti, ki vedo, kateri ključni viri in katere ključne aktivnosti so resnično bistvene za razvoj organizacije. Tiste vire in aktivnosti, ki niso v središču razvoja kompetenc neke organizacije, je smiselno prepustiti zunanjim ključnim partner

 • Slikarji, verjetno nevede, oblikujejo nove poslovne modele. Ali točneje vsakič, ko slikarka naredi shemo, skico, zasnovo ali manjšo sliko, ki bo morebiti nekoč prerasla v pravo sliko, je to odličen začetek oblikovanja poslovnih modelov.

 • Organizacija, ki želi uveljaviti disruptivno ali ne-tehnološko inovacijo uveljaviti, mora ustanoviti samostojno družbo ali poslovno enoto, s čisto avtonomnim vodenjem in samostojno organizacijsko kulturo. Poskusi implementacije znotraj obstoječe organizacije se bodisi ne obnesejo bodi so izjemno dra

 • Kako bi mi... je uvod v reševanje problemov, ki ga uporabljajo tako v agenciji za dizajn in inovativnost IDEO kot tudi nekatere največje družbe na svetu kot so Google, Facebook in P&G. Tudi nam zna to vprašanje pri razreševanju problemov priti zelo prav.

 • Kanvas poslovnih modelov ima devet gradnikov. Za oblikovanje poslovnih modelov na Kanvasu rabimo interdisciplinarno sodelovanje tako sodelavcev kot tudi drugih deležnikov organizacije.

 • Ali ima danes poslovni model poslovni model tradicionalne založbe še kake možnosti za preživetje. Zelo težko. Ponuja se neskončno mnogo možnosti za inovativne poslovne modele v založništvu.

 • Kako vpeljati dizajn v DNK neke organizacije? Je sploh možno organizacije transformirati z dizajn razmišljanjem? Izjemen primer P&G-ja dokazuje, da je to možno tudi v organizacijah ogromnih razsežnosti.

 • Vprašanje kaj je vrednost je bistveno za organizacije, ki želijo pustiti pečat v neki družbi. Tata je tako radikalno izboljšala transport v tretjem svetu.

 • Organizacije prihodnosti imajo poslanstvo večje od njih samih. Njihovi zaposleni ga imajo zapisanega v denarnici in ga preberejo par-krat tedensko še deset let zatem, ko so že upokojeni.

 • Kako povezati Kanvas poslovnih modelov s strategijo organizacije? Če uspemo ugotoviti obstoječe poslovne modele posameznih oddelkov, je to že zelo veliko. Spodbudimo sodelavce k oblikovanju in preizkušanju prototipov poslovnih modelov in si tako izboljšajmo možnosti, da bo začrtana strategija tudi d

 • V organizacijah je smiselno staviti na raznolikost v prepletanju starosti, kultur in disciplin. Uspešne vodje pri tem uporabljajo model, kot da so vlagatelji tveganega kapitala.

 • Kako ugotavljati ali je vaša organizacija prodorna? Katere kriterije uporabiti? Prodorne organizacije temeljijo vsaj na katerem izmed šestih temeljev. Prodorne organizacije so vsaj mojstri v oblikovanju novih poslovnih modelov. In prodorne organizacije vedo zakaj počnejo to kar počnejo.

 • Definicija katere industrije tvorijo ekonomijo kreativnih industrij iz Velike Britanije, je sicer še iz leta 1998 a še vedno več kot vzdrži preizkus časa. Morebiti je smiselno zasledovati več so-delovanja med posameznimi vejami kreativne industrije?

 • Emocionalna inteligenca je dvakrat bolj pomembna za izjemno učinkovitost vodenja kot druge tehnične in kognitivne sposobnosti. Še dobro, da se je emocionalne inteligence možno tudi priučiti v današnjem času naraščajočega so-delovanja, neustavljive globalizacije in informacijske ekonomije.

 • Papir vse prenese. Tudi strategije vstopa na nove trge, ki temeljijo na klasičnih raziskavah trga. Oblikovanje izdelkov brez oblikovanja novih poslovnih modelov je izjemno tvegano početje. Izkušnja Honde govori o pomembnosti neposrednega učenja pri prodoru na novi trg.

 • Zakaj se morajo tudi organizacije, ki s ponujenimi vrednostmi zadovoljujejo svoje uporabnike premakniti k boljšim poslovnim modelom? Ker jim le to zagotavlja uspešnost tudi v trajnostni prihodnosti.

 • »Fit« med vrednostjo, ki jo ponujamo in segmenti uporabnikov nove storitve ali izdelka je morebiti najbolj zahteven del oblikovanja novih poslovnih modelov. Ko vemo, da »fit« imamo, je vse drugo stvar izvrstne zasnove in izvedbe poslovnega modela.

 • Shema, ki pojasni povezanost številnih pojmov. Ključna je osredotočenost na uporabnika ali enostavno človeka. To zagotavlja zaželenost. V povezavi s poslom in tehnologijo pridemo do številnih pozitivnih učinkov inovativnosti. Povzeto po Billu Moggridge-u.

 • Bill Moggridge je zapustil izjemen v vpliv v svetu dizajna, gospodarstva in novih tehnologij. Predvsem je zaslužen za premik, da naj dizajn in oblikovalci pri svojem delu izhajajo iz človeka. Poklon za legendo tudi na našem blogu.

 • Z dizajn razmišljanjem imamo možnost lotiti se le najbolj kompleksnih globalnih problemov, od nepismenosti odraslih do globalnega segrevanja, temveč tudi čisto neposrednih problemov v našem lokalnem okolju. Kako bi razrešili problem čakalnih vrst v vašem zdravstvenem domu?

 • Dizajn v organizacijah je možno upravljati izrazito formalno ali izrazito razvojno. Infuzija dizajna v organizacijo je način za najbolj razvojno upravljanje ali menedžiranje dizajna v organizacijah.

 • Cikel dizajn razmišljanje je možno postaviti kot: —Razumevanje—Opazovanje—Vizualizacije—Iteracije—. V povzetku intervjuja David Kelley pojasni zakaj je dizajn razmišljanje razmišljanje za družbeno dobro.

 • Za kreativnost pri reševanje problemov moramo biti dovolj naspani. Tudi smeh in kanček alkohola ne bosta odveč. Podobno velja tudi v oblikovanju novih poslovnih modelov.

 • Kako spremeniti en običajen doktorat v poslovno globalno uspešnico? Z inovativnim poslovnim modelom. Avtor knjige Business Model Generation to dokazuje z lastnim primerom.

 • Za uspešno menedžiranje samega sebe je dobro vedeti ali ste poslušalec ali bralec? Kako se učite? In ali dobro so-del-lujete z ljudmi ali ste individualist/tka? Še bolje je vse to vedeti tudi za vaše nadrejene.

 • Ali je strast med našim početjem dovolj? Pravijo, da če delaš s strastjo ne boš nikoli zares delal. A v razvoju novih idej, storitev in izdelkov rabimo tudi še kaj več, od uporabnega dizajna, izvrstne uporabniške izkušnje do globokega razumevanja problemov, ki se jih lotevamo.

 • Med novimi, t.i. zagonskimi (ali tudi »start-up«) podjetji, je pivotiranje okoli poslovnega modela stalna in uveljavljena praksa. Hkrati se koncept uspešno uporablja tudi v drugih organizacijah, npr. v zdravstvenih domovih. Pivotiranje se začne z vedenjem kaj je delo, ki ga opravlja vaša ponudba vre

 • Zakaj sedem let graditi ponudbo vrednosti? In to brez resnega plačila! Kako je ob tem možno trditi še, da je to uspešen poslovni model? Ustanovitelj Drupal-a to s svojim primerov nedvomno dokazuje.

 • V 25-letni raziskavi je bilo ugotovljenih sedem profilov vodenja. Le profili, ki so jih poimenovali individualisti, strategi in alkemisti so zmožni zagotavljati inovativno preobrazbo organizacij.

 • Kako je možno z uporabo dizajn razmišljanja povečati vpliv dizajna in reševati nekatere bolj kompleksne probleme današnjega časa. Tim Brown v povzetku in v video nagovoru vse to pojasni.

 • Primer Nintendo Wii kaže, da je možno tudi ob zmanjšanju ali celo ukinitvi vlaganj v raziskave in razvoj doseči inovativne preboje. Skrivnost je v ustvarjanju nove vrednosti za uporabnike. Strategija modrega oceana nam zna biti pri tem v pomoč.

 • Kaj ima Nora krava za opraviti z oblikovanjem novih poslovnih modelov? Vaja za ogrevanje pred dejanskim oblikovanjem poslovnih modelov je uspešnica med vodilnimi menedžerji, vlagatelji in podjetniki.

 • S pravimi vprašanji je možno priti do ne-slutenih inovativnih dosežkov in tako povečevati rast celotnih ekonomij. S pomočjo opazovanja in so-oblikovanja so v indijski korporaciji Godrej nakazali pot do inkluzivne rasti. Nizko-cenovni hladilnik je na koncu le pozitivni stranski učinek.

 • Kdo daje, kdo prejema? je eno bolj zanimivih vprašanj v oblikovanju poslovnih modelov. Če znamo v poslovni model pritegniti tako partnerje kot uporabnike, smo na dobri poti k zagotavljanju trajnostnega poslovnega modela.

 • Kako z inovativnostjo do rasti družb, bodisi javnih (vladnih) bodisi socialnih podjetnikov ali večnacionalnih korporacij? Inovativnost, ki je moteča temelji na ne-visoko-tehnoloških zamislih in je še posebej primerna za kompleksnost sodobnega sveta.

 • Ali je kdo pričakoval pred več kot desetimi leti, da bo poslovni model Wikipedije prestal preizkus časa? Verjetno s klasičnim ekonomskim razmišljanjem le redko kdo. A danes vemo, da so tako poslovni model, motivacijska shema sodelujočih in so-delovanje vseh vpletenih več kot preživeli preizkus časa.