»V poklonu vsem mojstrom, ki jih avtor knjige občuduje, lahko bralec brez težav pride do seznama vseh pomembnih mislecev dizajn razmišljanja. Gre za kompendij ključnih misli različnih obdobij in panog.«

— Mitja Učakar, izvršni direktor informacijskih tehnologij
mitja-ucakar-removebg-preview

Mitja Učakar

»V poklonu vsem mojstrom, ki avtor knjige občuduje, lahko bralec brez težav pride do seznama vseh pomembnih mislecev dizajn razmišljanja.

Gre za kompendij ključnih misli različnih obdobij in panog, kar učinkovito ponazarja eno bistvenih sestavin sodobnega menedžmenta, naraščajoče kompleksnosti poslovanja in potrebe po poenostavitvah. Slednje lepo povzema Drucker z izjavo, da ne pozna uspešnega menedžerja, ki se ni bil sposoben osredotočiti. Za hiter pregled vsebine in možnostjo nadaljnjega raziskovanja obsežnega nabora virov, bo knjiga dobrodošel pripomoček ljubiteljem reševanja sodobnih izzivov vodenja, inoviranja in razmišljanja.

Osebno sem dobil občutek, da mi v zapisanih primerih velikokrat nekaj manjka. Tehnično bi temu lahko rekel, da je stopnja modeliranja previsoka, in se kakšna podrobnost izgubi. Zgodbe so zreducirane na bistveno misel, zaključek, pri tem pa izgubijo čar, zaradi katerega si zgodbo vtisnemo v spomin. Avtor mnogokrat navaja vprašanja, ki so si jih tvorci misli zastavljali in ni narejen t.i. »follow-up«, kako so zadevo rešili, avtor ponudi le zaključek ali celo pusti bralca zgolj z vprašanji. To ni nujno slabo, moramo se naučiti vprašati o bistvenem, vendar me ta način kot bralca pusti v nejasnosti, ki je ob prebiranju knjige ne želim (pričakujem jih ob delovnem zvezku). Smiselno bi bilo dodati kakšno vodilo več, na nekaterih mestih ne bi škodila tudi kakšna razlaga (npr.: kaj je bil Google Wave, bralec težko razume razlog za ukinitev storitve, če ne pozna orodja, katere potrebe je zadovoljevalo in kje je bistvo neuspeha).

Sam bi strukturo knjige oblikoval malo drugače, začel s poglobljenim uvodom v dizajn in s kanvasom, nadaljeval pa z zgodbami po gradnikih izbranega modela kanvasa [mimogrede, tudi modele kanvasa je dobro prilagajati strukturi organizacije in njenega trga, mi smo recimo pri postavljanju poslovnega modela poslovanja s ključnim segmentom strank med drugimi gradniki: segmentacija kupcev, ponudba vrednosti ipd. izpostavili še organizacijo, produkte in procese, ker je analiza pokazala, da imamo na teh področjih še veliko rezerv).«

No Comments

Komentirajte:

%d