»Knjiga Oblikovanje poslovnih modelov na enem mestu povzema zelo zanimive primere dobrih praks, poudarja pomen vodij, opozarja na pomembne dejavnike, ki vplivajo na reševanje problemov.«

— mag. Gordana Mikunovič, vršilka dolžnosti načelnika Upravna enota Črnomelj
gordana-mikunovic

mag. Gordana Mikunovič

»S temo oblikovanja poslovnih modelov sem se srečala pri spoznavanju dobrih praks različnih organizacij ter s preučevanjem različnih orodij za stalne izboljšave, dvig kakovosti in odličnosti (npr. standardi ISO, EFQM, Sistem 20 ključev, »Balanced Scorecard«, »Investors in People«,…) tako v organizacijah javne uprave kot v nekaterih uspešnih podjetjih.

Že zaradi spremljanja avtorjevih preteklih prispevkov oziroma objav sem v pričujoči knjigi pričakovala predstavitve primerov dobrih praks, ključne informacije za uspešen razvoj podjetij, vendar ne v takšnem obsegu. Knjiga je vsekakor uresničila ter presegla moja pričakovanja, saj poleg že navedenega govori tudi o vlogi vodje, vodenju, vzorcih delovanja vodij, o rešitvah problemov z dizajn razmišljanjem.

Branje knjige me je vzpodbudilo k še dodatnemu prebiranju tovrstnih vsebin, k iskanju boljših oz. inovativnih rešitev za reševanje problemov, k razmišljanju, kako pomembno si je ob pravem času postaviti prava vprašanja ter poiskati odgovore zanje.

Knjiga Oblikovanje poslovnih modelov na enem mestu povzema zelo zanimive primere dobrih praks (tudi iz slovenskega prostora), poudarja pomen vodij, opozarja na pomembne dejavnike, ki vplivajo na reševanje problemov. Poudarja zavedanje o pomenu oblikovanja novih poslovnih modelov. Odgovarja na vprašanje, kako priti s pomočjo oblikovanja poslovnih modelov od zgolj ideje do izvrstnega produkta. Vsebina knjige je uporabna ne samo v poslovnem okolju, temveč tudi v zasebnem življenju.

V knjigi avtor teorijo ponazarja s konkretnimi primeri iz prakse. Všeč mi je prodorna predstavitev vsebin, saj včasih slika pove več kot tisoč besed. Tako si bralec lažje predstavlja, povezuje ter zapomni vsebino. Kar sem pogrešala v knjigi, je drugačna, preglednejša razporeditev vsebin, mogoče znotraj poglavij ali podpoglavij.

Knjigo bi priporočila prijateljem, sodelavcem ter osebam, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti. Hkrati tudi in predvsem vodilnim v javnem sektorju. Dejstvo je, da v državni upravi (tudi širše gledano: v javnem sektorju) premalo posnemamo primere dobrih praks. Nujno je razmisliti o oblikovanju poslovnega modela, s pomočjo katerega bi bili odzivnejši, učinkovitejši (npr. pri odpravi birokratskih ovir, odpravi togosti), da ne govorimo o transparentnosti, pro aktivnosti, inovativnosti,…

Tudi v javnem sektorju so prisotne vedno večje zahteve po večji učinkovitosti in uspešnosti. Večina organizacij v javni upravi v Sloveniji ne uporablja inovativnih pristopov za izboljšanje poslovanja. Izvajajo pretežno klasične operativne aktivnosti, ki jim jih predpisujejo in nalagajo zakonski predpisi. Zagotovo je to, med drugim, posledica pomanjkanja finančnih sredstev na eni strani ter suhoparnih norm na drugi.

Povezavo z morebitnim oblikovanjem poslovnih modelov vidim v odgovornih načinih vodenja, v zavedanju vodij glede pomembnosti iskanja novih, boljših rešitev oziroma pristopov za stalne izboljšave in prilagajanja okolju. Vodje s svojim ravnanjem odločilno vplivajo na način poslovanja, na obvladovanje številnih sprememb ter na razvoj stalnih izboljšav, inovativnosti v organizaciji.«

No Comments

%d bloggers like this: