Kanvas poslovnih modelov na primeru klasične nepremičninske agencije

Problem poslovnega modela klasične nepremičninske agencije

Nepremičninska dejavnosti je uspela uveljaviti izvrsten poslovni model. Tako imenovani poslovni model vzorca platforme. Pobirati provizijo tako od kupcev oz. najemnikov nepremičnin kot tudi od prodajalcev oz. najemodajalcev nepremičnin. Izvrsten model, ki zagotavlja prihodke z obeh strani poslovnega modela, tako s strani Segmentov kupcev kot s strani Ključnih partnerjev. Taki poslovni modeli znajo biti izrazito trajnostno, torej dolgoročno uspešni. Kje se je torej zataknilo, da je nepremičninska dejavnost zašla v težave tako pri nas kot verjetno še precej bolj tudi na tujem?

Za začetek, kaj je ponudba vrednosti klasične nepremičninske agencije? Posredovanje pri nakupu ali najemu sob, stanovanj, hiš in drugih nepremičnin. Če pomislimo, na koga se skušajo običajno orientirati nepremičninske agencije? Na kupce oz. na najemnike stanovanj, torej na skrajno desno stran Kanvasa, na Segmente kupcev. Precej se z njimi tudi ukvarjajo. Ogledi stanovanj, iskanje primernih stanovanj in podobno. Običajno gre za oseben stik agentov in kupcev oz. najemnikov nepremičnin. Hkrati se tu pojavi glavni problem klasičnega poslovnega modela nepremičninske agencije. Običajno gre namreč za transakcijske ali enkratne odnose s kupci. Smo že doživeli, da bi imela katera od nepremičninskih agencij, interes z nami kot najemnico stanovanja vzpostavljati dolgoročen odnos? Je tak dolgoročen odnos s kupci ali najemniki nepremičnin sploh možen?

Če je enkraten odnos s kupci pomanjkljivost poslovnega modela nepremičninske agencije, so pomembna prednost provizije s strani prodajalcev ali najemodajalcev. Na Kanvasu poslovnih modelov klasične nepremičninske agencije so torej razvidni viri prihodkov tako na klasični strani, pri segmentih kupcev kot pri ključnih partnerjih, torej virih zunaj agencije, ki so prodajalci ali najemodajalci nepremičnin. Provizije so običajno izražene v odstotkih in običajno gre za enkratne transakcije. Širše ni poznana klasična nepremičninska agencija, ki bi znala bistveno in resnično inovativno zastaviti kaj šele oblikovati lasten poslovni model. In se tako morebiti izogniti dramatičnemu padcu v celotni nepremičninski dejavnosti. Ali pač?

No Comments

Komentirajte:

%d bloggers like this: