Shema, ki prikazuje tri strategije inovativnosti

Tri strategije inovativnosti

Strategije inovativnosti gospodarskih družb, je možno razdeliti na:

Tehnološko-orientirane inovacije

Tehnološkim inovacijam je tako v literaturi, gospodarstvu kot družbi nasploh namenjeno precej časa, prostora in virov.

Te vrste inovacij včasih rabijo več desetletij, da jih je možno uveljaviti. Hkrati je dejstvo, da so te inovacije pogosto vir dolgoročne konkurenčne prednosti gospodarskih družb ali celo celotnih industrij. So tvegane in pogosto povezane z visokimi stroški. Imajo številna imena kot so npr.: radikalne, disruptivne, nova paradigma in še nekatera druga imena.

Uporabniško-orientirane inovacije

Ta vrsta inovativnosti ne stremi k radikalnemu spreminjanju pomenov.Gre bolj za dvom, redefinicijo in preoblikovanje obstoječih pomenov.

Ker so uporabniško-orientirane inovacije bolj učinkovite kot tradicionalni pristopi, ki sicer temeljijo na privlačnosti trga (»market-pull approach«), le še močneje okrepijo obstoječe socio-kulturne režime.

Družba, ki zna oblikovati ključni pomen tehnološko-orientirane inovacije, ki torej tehnologijo razodene, postane vodilna na trgu.

—Roberto Verganti

Dizajn-orientirane inovacije

Radikalne spremembe pomenov omogočajo v dizajn-orientirane inovacije. Z njimi gospodarske družbe dosegajo trajnostno konkurenčno prednost in dolgoročne dobičke. S tako vrsto inovacij si družbe zagotavljajo lastno prihodnost.

No Comments

%d bloggers like this: