Preglednica menedžment in dizajn konceptov za zapis Sodelovanje dizajnerjev in menedžerk

So-delovanje dizajnerjev in menedžerk

Dizajn v organizacijah bi bilo možno razdeliti na strateško, taktično in operativno raven. V prvem, strateškem primeru gre za doseganje dolgoročnih ciljev, v zadnjem primeru, na operativni ravni, imate za opraviti z odločitvami iz dneva v dan. Kako učinkovito vzpostavljati sodelovanje med dizajnerji in menedžerkami v organizacijah?

Vsi vemo, da ne-dizajnerji vsakodnevno sprejemajo dizajn odločitve. Dizajnerji doživljajo to kot napad na lastno stroko.

—dos Santos

Za dizajnerje bi naj bilo sodelovanje, na katerikoli ravni že, z menedžerkami in menedžerji precej zahtevno, milo rečeno. To se kaže v izjavi dos Santosa, ki pravi: »Vsi vemo, da ne-dizajnerji vsakodnevno sprejemajo dizajn odločitve. Dizajnerji doživljajo to kot napad na lastno stroko.« Še huje, celo znotraj dizajna ena vrsta dizajna zavrača drugo. Dizajn se zdi za menedžment kot ključna, a nezaznavna informacija. Hkrati vemo tudi, da menedžment kot tak ne sprejema vseh odločitev popolnoma racionalno, kar zna sodelovanje dizajna in menedžmenta še otežiti.

Razlike med menedžmentom in dizajnom bi morale biti obravnavane kognitivno, s humanim in racionalnim sklepanjem in brez nepotrebnega čustvenega vpletanja.

—Brigitte Borja de Mozota

Da bi bilo vse skupaj še težje obstaja zelo razširjeno prepričanje, da menedžment in dizajn pripadata dvema različnima kognitivnima sferama. Da je menedžment predvsem racionalen, in da je dizajn predvsem intuitiven. To prepričanje je zraslo iz medsebojnega nezaupanja, ki ga imamo eni do drugih med menedžerskimi in kreativnimi, dizajn ekipami. Če bi to prepričanje veljalo, potem je treba dizajn menedžment obravnavati kot organizacijski učni proces. Tudi zato je Marty Neumeier nedvoumno zapisal, da organizacije nikoli ne bi smele najemati dizajn menedžmenta izven organizacije, ker bi ga morale seveda razvijati same.

Da bi bilo sodelovanje dizajnerjev in menedžerk lažje, je de Mozota razvila primerjalno preglednico menedžment in dizajn konceptov. Razvidno je precej podobnosti. Vsekakor ne gre za nepremostljive razlike. zato bi morale biti razlike obravnavane kognitivno, s humanim in racionalnim sklepanjem in brez nepotrebnega čustvenega vpletanja.

No Comments

Komentirajte:

%d bloggers like this: