Shema, ki prikazuje fit med kanvasom poslovnih modelov in kanvasom ponudbe vrednosti

Kako začeti z oblikovanjem poslovnega modela na Kanvasu poslovnih modelov?

Posamezne gradnike Kanvasa poslovnih modelov poznamo. Ampak kako se dejansko lotimo oblikovanja poslovnega modela na začetku s Kanvasom poslovnih modelov?

Pravilo v oblikovanju novih poslovnih modelov na Kanvasu je samo eno. Na sam Kanvas je najstrožje prepovedano karkoli pisati ali risati. Zakaj? Ker idealen in edini pravilen poslovni model ne obstaja. Zato je vedno smiselno uporabljati lističe, ki jih postavljate (ali lepite) na Kanvas. Na delavnicah in tečajih Oblikovanje novih poslovnih modelov uporabljamo stattys lističe. Vse drugo je odvisno od situacije in omejitev, ki se jih morate držati. Važno je, da začnemo. Kjerkoli.

Ko priporočilo vseeno velja, da je smiselno začeti z oblikovanjem na Kanvasu poslovnih modelov bodisi pri Ponudbi vrednosti bodisi pri Segmentih kupcev. Vedeti moramo, da se nobena prva ideja ali poslovni model ne uresniči temveč bomo vedno morali pivotirati okoli poslovnega modela.

Shema, ki prikazuje fit med kanvasom poslovnih modelov in kanvasom ponudbe vrednosti
Shema: oblikovanje na Kanvasu ponudbe vrednosti kot začetek oblikovanja novih poslovnih modelov. Povzeto po Alexandru Osterwalderju.

Še eno vprašanje se potem pojavi, namreč ali moramo vedno oblikovati oz. razrešiti vse gradnike poslovnega modela? Ne, še posebej to ni smiselno, ko oblikujete prototip poslovnega modela. Prototip je smiselno preizkusiti, tisto kar je uresničljivo obdržimo, drugo spremenimo ali kot rečemo pivotiramo in dodajamo gradnike postopoma, ko so za to izpolnjene možnosti.

Mojstri poslovnih modelov so tisti, ki uspešno usklajujejo desno, vrednostno stran Kanvasa z levo, stroškovno stranjo v celovito zgodbo.

No Comments

%d bloggers like this: