Dizajn profesionalci prihodnosti. Standardna klasifikacija dejavnosti opredeljuje dizajn skupaj z aranžerstvom in dekoraterstvom

Standardna klasifikacija dejavnosti, ki prikazuje oblikovanje skupaj z aranžerstvom in dekoratersvom

No Comments