Shema Kanvas poslovnih modelov: Kdo daje, kdo prejema?

Gradniki poslovnega modela

Kanvas poslovnih modelov je orodje preizkušeno v najbolj prodornih organizacijah na svetu. Izjemno popularno orodje. Se uporablja v organizacijah ne glede na njihovo velikost. Ne glede na to ali gre za nove organizacije ali stare po letih. Uporabno je tako za analizo kot načrtovanje kot souporabo z drugimi orodji kot sta recimo SWOT analiza ali Strategija modrega oceana.

Kanvas poslovnih modelov ima devet gradnikov. Osnovni in centralni je ponudba vrednosti. Vrednost, ki jo ponujamo. Vrednost, ki jo ponujamo bomo najlažje opredelili, če vemo kaj je problem, ki ga rešujemo? In kaj je rešitev, ki jo ponujamo? To sicer ni edini pristop k ponudbi vrednosti. Zelo verjetno je, da že nekaj ponujamo. Kaj je dejanska vrednost te ponudbe za kupce? Zelo verjetno je, da se predstava o vrednosti ponudbe in predstava o tej vrednosti ponudbe med kupci razlikuje. Težava nastopi, če je ta razlika v predstavi prevelika.

Segmenti kupcev so naslednji gradnik. Ki je morebiti tudi začetek oblikovanja poslovnih modelov. V primeru, da vemo kaj je problem kupcev in morebiti celo že imamo naročilo, potem je naloga oblikovati ponudbo vrednosti na drugem mestu. Segmente kupcev danes vnaprej oblikujemo. Podobno kot spletni oblikovalci oblikujejo, angleško persone. Za ugotavljanje kaj je dejanska vrednost ponudbe tudi ne rabimo nujno kompleksnih in sofisticiranih raziskav trga. Obstaja o tem zelo poučen in hkrati zabaven primer o mlečnih šejkih (video, 4:13 minut) enega najbolj vplivnih profesorjev s Harvarda, Clayton Christensen-a.

Produkti najdejo določeno tržišče, le ko za kupce opravijo delo, ki so sami poskušali opraviti. Primer: mlečni šejki. Clayton Christensen, video v angleščini, 4:13 minute.

Kako vrednost prenašati do kupcev opredelimo z distribucijskimi potmi. Eden ključnih delov poslovnega modela. V današnji poplavi vsega postajajo distribucijske poti in poudarki na posamezne poti le še pomembnejši. Kakšne odnose s kupci imamo je naslednji gradnik poslovnega modela. Se orientiramo vedno znova na nove kupce ali hočemo predvsem zadržati obstoječe? Imamo osebne ali avtomatizirane odnose s kupci? Imamo dolgoročne ali transakcijske (torej enkratne) odnose s kupci? Samo namig. Ekstremi ne obstajajo v tem primeru. Vedno smo nekje vmes.

Viri prihodkov. Ja, tudi vire prihodkov se danes vnaprej oblikuje. Dizajnira.

Kanvas poslovnih modelov razložen. Video v angleščini, 2:20 minut.

Na levi strani Kanvasa poslovnih modelov imamo potem Ključne vire in Ključne aktivnosti. Tako aktivnosti kot viri morajo biti predvsem podpora desni strani Kanvasa. Omogočati morajo doseganje in razširjanje ponudbe vrednost, distribucijskih poti, odnosov s kupci in virov prihodkov.

Ključni parterji so viri zunaj organizacije. Najprej moramo identificirati kdo so ključni partnerji organizacije? Katere ključni vire pridobivamo od ključnih partnerjev? In katere ključne aktivnosti zagotavljajo ključni partnerji? Možnosti sodelovanja s ključnimi partnerji znotraj poslovnih modelov je mnogo, včasih je ključno pomagati tem partnerjem za preboj lastnega poslovnega modela, inovacije ali storitve.

In nenazadnje. Ključni stroški. Kateri so najdražji stroški lastni poslovnemu modelu Kanvasa? Kateri ključni viri so najdražji? In katere ključne aktivnosti so najdražje?

Za oblikovanje na Kanvasu poslovnih modelov rabimo interdisciplinarno sodelovanje med vašimi sodelavci in drugimi deležniki vaše organizacije.

No Comments

%d bloggers like this: