Emocionalna inteligenca je bistvenega pomena v vodenju. Količnik pomembnosti za izjemno ucinkovitost vodij

Shema, ki prikazuje Količnik pomembnosti za izjemno ucinkovitost vodij

No Comments