Pivotiranje okoli vašega poslovnega modela. Kanvas ponudbe vrednosti prikazan na Kanvasu poslovnih modelov

Shema, ki prikazuje fit med kanvasom poslovnih modelov in kanvasom ponudbe vrednosti

No Comments