Kako reševati problem čakalnih vrst? Shema: —Raziskovanje—Razmišljanje—Izvedba— in uporabniška pot v zdravstvu

Shema uporabniške poti na primeru zdravstveni doma z vidika uporabnice in dizajn razmišljanja

No Comments