Grafikon deležev vzorcev vodenja

Sedem vzorcev delovanja vodij

Vodenje in vodje so ključni v oblikovanju novih poslovnih modelov. Naj se organizacije še tako trudijo zmanjšati osebno odvisnost od njihovih vodij, naj se svet še tako avtomatizira in digitalizira, kompetence vodij so ključne tako v poslovnih in javnih organizacijah kot še posebej na ravni držav in mest. Številni primeri to dokazujejo tako-rekoč iz dneva v dan.

Kompetence vodij je možno bistveno izboljšati. A najprej je nujno vedeti kakšen vodja ste? Po 25-letni raziskavi (do leta 2005), ki je naslovljena Razvoj profilov vodenja (ang. Leadership Development Profile) je bilo ugotovljenih sedem vzorcev vodij. Imena so namenoma navedena v množini in veljajo tako za ženske kot tudi za moške vodje.

Oportunisti

Oportunisti iščejo zmago za vsako ceno. Manipulirajo za dosego ciljev. Dolgoročno ne morejo obstati. Morebiti jih je tudi zato v vzorcu raziskave le 4%. Uporabni so v kritičnih situacijah in za zagotavljanje prodaje.

Diplomati

Za diplomate je značilno predvsem izogibanje sporom in podpora skupinam v organizaciji. Šibka točka je izogibanje predajanja slabih povratnih informacij in nesposobnost sprejemanja težkih odločitev.

Experti

Za ekspertno vrsto vodenja je značilna pripadnost logiki in ekspertizam. Za doseganje ciljev se uporabljajo merljivi podatki. Šibkost je nezmožnost emocionalne inteligence in pomanjkanje spoštovanje do manj ekspertno naravnanih sodelavcev. V vzorcu raziskave so bili taki vzorci vodenja najpogostejši, zastopani s celimi 38%.

Uspešneži

Dosegajo zastavljene strateške cilje. Promovirajo skupinsko delo. Dobri v menedžerskem delu. Zavirajo kreativno (ang. outside the box) razmišljanje.

Individualisti

Delujejo na nekonvencionalen način. Ne upoštevajo pravil za katera menijo, da so nepomembna. Učinkoviti so v svetovalskih in trenerskih vlogah. Iritirajo kolege in nadrejene z ignoriranjem ključnih organizacijskih procesov in sodelavcev.

Strategi

So sposobni generirati tako organizacijske kot osebne preobrazbe. Z novimi, pragmatičnimi iniciativami spodbujajo so-delovanje v smeri oblikovane vizije. Generirajo tako kratkoročne kot dolgoročne transformacije. Slabosti nimajo. V vzorcu raziskave je bilo takih vodij 4%.

Alkemisti

Primer alkemista je Nelson Mandela. Alkemisti generirajo družbene transformacije. Imajo sposobnost re-invencije celotnih organizacij na zgodovinsko pomembne načine. Slabosti nimajo.

Grafikon deležev vzorcev vodenja
Graf: deleži vzorcev vodenja. Vir: Rooke & Torbert, 2005.

Morebiti je pomembno omeniti tudi deleže po posameznih vzorcih vodenja, kot so bili ugotovljeni v raziskavi. Izpostaviti velja predvsem, da so prvi trije vzorci vodenja podpovprečno uspešni. Torej vodje, ki so oportunisti, diplomati in eksperti ne spodbujajo inovativne dejavnosti organizacij. In takih je bilo zajetih v raziskavi celih 55 odstotkov. V izvedbi organizacijskih strategij so uspešni seveda uspešneži in jih je bilo ugotovljenih prav tako zelo številnih 30 odstotkov. Izrazito v zmogljivosti za uspešno inovativno preobrazbo organizacij odstopajo individualisti, strategi in alkemisti.

Vir: David Rooke, William R. Torbert. 2005. Seven Transformation of Leadership.

No Comments

Komentirajte:

%d